OPOZORILO! Spletni portal vam nudi samo možnost, da sami BREZPLAČNO objavite ponudbo za posojilo! PORTAL NI KREDITNI POSREDNIK! Vedno kontaktirajte osebo, katera je objavila oglas za več podrobnosti.

Splošni pogoji

PRAVILNIK IN POGOJI UPORABE PORTALA

ODGOVORNOST

Pravilnik in pogoji uporabe predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom in posoja-denarja.com. Ob

kakršnemkoli dostopu ali uporabi portala posoja-denarja.com uporabnika zavezujejo določila tega

pravilnika in pogojev uporabe. Vsaka uporaba pomeni, da se uporabnik s tem pravilnikom in

pogoji uporabe strinja. Ta določila se občasno spreminjajo in posodabljajo, dolžnost uporabnika

pa je, da se pred uporabo storitev portala posoja-denarja.com z njimi seznani oziroma je z njimi na

tekočem.

 

posoja-denarja.com ne jamči za resničnost objavljenih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas je izključno

odgovorna oseba, ki je oglas objavila.

 

Z oddajo ponudbe na posamezen oglas in sprejemom le-te ponudbe s strani uporabnika,

nastane med kupcem in prodajalcem obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja

se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Posoja-denarja.com ne nosi nikakršne odgovornosti

v primeru spora med uporabniki. Morebitna nesoglasja zaradi netočnosti navedenih podatkov

se rešujejo med uporabniki samimi.

 

Posoja-denarja.com ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki jo utrpi uporabnik zaradi nedelovanja

strani, tehničnih težav in podobnega.

 

Morebitna nesoglasja med posoja-denarja.com in uporabnikom se poskušajo rešiti sporazumno, v

primeru, da je to nemogoče, vprašanja rešuje pristojno sodišče v Zagrebu.

 

PRIJAVA IN REGISTRACIJA

 

Oddaja oglasu je možna samo za registrirane uporabnike. Na dan registracije morate biti star 18 let ali več.

Vsa zahtevana polja mora izpolniti z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo

dejanje. Vpisati mora veljavne kontaktne podatke in veljaven elektronski naslov, ki ga

periodično pregleduje.

Vsaka oseba ima lahko le en uporabniški račun.

 

ODDAJA OGLASA

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vnosu oglasa spoštoval naslednja določila:

• oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku

• vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna, aktualna

• oglas mora biti vpisan v vsebinsko primerno kategorijo (rubriko)

• vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno

neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine po Zakonu

o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP)

• oglas ne sme oglaševati blaga ali storitev, katerega promet in/ali oglaševanje je z

zakonom prepovedano

• oglas ne sme vsebovati vabila k sodelovanju v mrežnih marketingih, piramidalnih

shemah ali nedovoljenih igrah na srečo

• vsebina oglasa ne sme biti prepisana ali kopirana iz oglasov drugega uporabnika

• oglas ne sme biti objavljen v imenu tretje osebe brez njenega strinjanja

Od dneva objave je oglas na portalu objavljen 30 dni. Po tem roku oglas na strani ni več viden in

ga je potrebno obnoviti.

posoja-denarja.com si pridržuje pravico, da vsebino oglasa umakne s portala ali blokira uporabnikov

račun, po lastni presoji.

 

SLIKE IN VIDEO OGLASI

• uporabnik lahko z oglasom odda tudi slike in video vsebino

• slike in video vsebina morajo biti skladna z vsebino oglasa oz. lahko prikazuje le tisto, kar

je predmet oglasa

• slike in video v oglasu se lahko nanašajo samo na predmet oglasa, brez logotipov, pasic

itd.

• uporabnik ne sme objavljati slik in video vsebin, ki so po zakonu zaščitene (Zakon o

avtorskih in sorodnih pravicah – ZASP)

• za slike in video oglase v splošnem veljajo enaka določila kot za ostale oglase

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Uporaba in obdelava danih osebnih podatkov je dovoljena le za namen delovanja sistema in

pošiljanja reklamnih sporočil. posoja-denarja.com se zavezuje, da bo te podatke uporabljal le za

namen, za katerega so bili pridobljeni, jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna

skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Upravitelj in lastnik spletne strani je Hrvaško podjetje!